Tất cả
acc trắng
Tướng: 5
Skin: 5
Rank: Vàng III
Đá quý:
300,000đ
Tướng: 13
Skin: 22
Rank: Bạc IV
Đá quý:
268,999đ