#27732

Liên Quân - Loại C

Rank: Kim Cương V

Tướng: 43

Trang Phục: 51

Ngọc: 90

Vàng Còn: 18.000

GIÁ 125.000đ

Rank: Kim Cương V

Tướng: 43

Trang Phục: 51

Ngọc: 90

Vàng Còn: 18.000