#27730

Liên Quân - Loại C

Rank: Kim Cương II

Tướng: 56

Trang Phục: 67

Ngọc: 90

Vàng Còn: 1.700

GIÁ 280.000đ

Rank: Kim Cương II

Tướng: 56

Trang Phục: 67

Ngọc: 90

Vàng Còn: 1.700

Tài khoản liên quan

Acc Ngon Rẻ
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương II
Tướng: 43
Trang Phục: 41
210.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Cao Thủ
Tướng: 31
Trang Phục: 40
173.600đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Cao Thủ
Tướng: 40
Trang Phục: 40
173.600đ