#27728

Liên Quân - Loại C

Rank: Kim Cương IV

Tướng: 32

Trang Phục: 49

Ngọc: 90

Vàng Còn: 100

GIÁ 80.000đ

Rank: Kim Cương IV

Tướng: 32

Trang Phục: 49

Ngọc: 90

Vàng Còn: 100

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim I
Tướng: 36
Trang Phục: 25
80.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 65
Rank: Bạch Kim II
Tướng: 34
Trang Phục: 30
80.000đ