#27727

Liên Quân - Loại C

Rank: Bạch Kim III

Tướng: 60

Trang Phục: 100

Ngọc: 90

Vàng Còn: 3.700

GIÁ 500.000đ

Rank: Bạch Kim III

Tướng: 60

Trang Phục: 100

Ngọc: 90

Vàng Còn: 3.700

Tài khoản liên quan

Acc Rẻ
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương V
Tướng: 58
Trang Phục: 90
325.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương III
Tướng: 51
Trang Phục: 44
250.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương I
Tướng: 50
Trang Phục: 43
250.000đ
Acc Liên Quân Rẻ
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương V
Tướng: 51
Trang Phục: 44
250.000đ