#22797

Liên Quân - Loại C

Rank: Kim Cương I

Tướng: 36

Trang Phục: 44

Ngọc: 90

Vàng Còn: 4.500

GIÁ 90.000đ

Rank: Kim Cương I

Tướng: 36

Trang Phục: 44

Ngọc: 90

Vàng Còn: 4.500