#22796

Liên Quân - Loại C

Rank: Kim Cương II

Tướng: 86

Trang Phục: 155

Ngọc: 90

Vàng Còn: 1.500

GIÁ 1.250.000đ

Rank: Kim Cương II

Tướng: 86

Trang Phục: 155

Ngọc: 90

Vàng Còn: 1.500