#22795

Liên Quân - Loại C

Rank: Bạch Kim IV

Tướng: 34

Trang Phục: 22

Ngọc: 90

Vàng Còn: 4.200

GIÁ 65.000đ

Rank: Bạch Kim IV

Tướng: 34

Trang Phục: 22

Ngọc: 90

Vàng Còn: 4.200

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương IV
Tướng: 36
Trang Phục: 36
65.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương I
Tướng: 30
Trang Phục: 25
65.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim II
Tướng: 31
Trang Phục: 29
65.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 83
Rank: Kim Cương II
Tướng: 33
Trang Phục: 22
65.000đ