#22794

Liên Quân - Loại C

Rank: Kim Cương I

Tướng: 32

Trang Phục: 37

Ngọc: 90

Vàng Còn: 1.200

GIÁ 85.000đ

Rank: Kim Cương I

Tướng: 32

Trang Phục: 37

Ngọc: 90

Vàng Còn: 1.200

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 2
Rank: Bạch Kim III
Tướng: 27
Trang Phục: 30
85.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương V
Tướng: 33
Trang Phục: 32
85.000đ