#22793

Liên Quân - Loại C

Rank: Kim Cương IV

Tướng: 21

Trang Phục: 12

Ngọc: 90

Vàng Còn: 7.000

GIÁ 50.000đ

Rank: Kim Cương IV

Tướng: 21

Trang Phục: 12

Ngọc: 90

Vàng Còn: 7.000

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 65
Rank: Bạch Kim III
Tướng: 21
Trang Phục: 9
50.000đ