#22792

Liên Quân - Loại C

Rank: Kim Cương IV

Tướng: 36

Trang Phục: 36

Ngọc: 90

Vàng Còn: 100

GIÁ 65.000đ

Rank: Kim Cương IV

Tướng: 36

Trang Phục: 36

Ngọc: 90

Vàng Còn: 100

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim IV
Tướng: 28
Trang Phục: 19
65.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim II
Tướng: 31
Trang Phục: 29
65.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương I
Tướng: 30
Trang Phục: 25
65.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 83
Rank: Kim Cương II
Tướng: 33
Trang Phục: 22
65.000đ