#22791

Liên Quân - Loại C

Rank: Bạch Kim II

Tướng: 43

Trang Phục: 67

Ngọc: 90

Vàng Còn: 600

GIÁ 220.000đ

Rank: Bạch Kim II

Tướng: 43

Trang Phục: 67

Ngọc: 90

Vàng Còn: 600