#22790

Liên Quân - Loại C

Rank: Kim Cương I

Tướng: 76

Trang Phục: 103

Ngọc: 90

Vàng Còn: 3.900

GIÁ 650.000đ

Rank: Kim Cương I

Tướng: 76

Trang Phục: 103

Ngọc: 90

Vàng Còn: 3.900

Tài khoản liên quan

Nakroth SV5
Ngọc: 90
Rank: Cao Thủ
Tướng: 45
Trang Phục: 65
292.500đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim I
Tướng: 53
Trang Phục: 58
455.000đ