#22789

Liên Quân - Loại C

Rank: Kim Cương IV

Tướng: 66

Trang Phục: 82

Ngọc: 90

Vàng Còn: 12.000

GIÁ 250.000đ

Rank: Kim Cương IV

Tướng: 66

Trang Phục: 82

Ngọc: 90

Vàng Còn: 12.000

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim I
Tướng: 48
Trang Phục: 45
250.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Cao Thủ
Tướng: 29
Trang Phục: 41
187.500đ