ACC LIÊN QUÂN

LQ Rẻ
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim III
Tướng: 55
Trang Phục: 85
544.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương III
Tướng: 51
Trang Phục: 44
285.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương V
Tướng: 55
Trang Phục: 58
275.000đ
Acc Liên Quân Rẻ
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương V
Tướng: 51
Trang Phục: 44
250.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim IV
Tướng: 40
Trang Phục: 41
130.000đ